Thống kê nhanh

  1. Trang chủ
  2. Thống kê nhanh Miền Bắc

Thống kê nhanh

(Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)

Kết quả thống kê nhanh Miền Bắc từ 16-01-2023 đến 26-01-2023

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00 2 20-01-2023 6
01 3 19-01-2023 7
02 2 20-01-2023 6
03 1 25-01-2023 1
04 3 18-01-2023 8
05 3 18-01-2023 8
06 2 20-01-2023 6
07 3 25-01-2023 1
09 1 25-01-2023 1
10 3 25-01-2023 1
11 2 25-01-2023 1
12 1 25-01-2023 1
13 1 20-01-2023 6
15 1 19-01-2023 7
16 3 20-01-2023 6
17 1 17-01-2023 9
18 4 25-01-2023 1
20 1 19-01-2023 7
21 2 17-01-2023 9
22 2 19-01-2023 7
23 3 19-01-2023 7
24 1 16-01-2023 10
25 1 19-01-2023 7
26 2 19-01-2023 7
27 1 18-01-2023 8
28 2 25-01-2023 1
29 3 25-01-2023 1
30 1 18-01-2023 8
32 3 20-01-2023 6
35 5 19-01-2023 7
36 2 20-01-2023 6
37 1 25-01-2023 1
38 4 20-01-2023 6
39 1 17-01-2023 9
40 4 25-01-2023 1
42 3 19-01-2023 7
43 3 25-01-2023 1
45 1 19-01-2023 7
46 2 20-01-2023 6
47 1 25-01-2023 1
48 2 25-01-2023 1
49 2 25-01-2023 1
50 1 19-01-2023 7
52 2 18-01-2023 8
53 2 17-01-2023 9
54 1 25-01-2023 1
55 6 25-01-2023 1
56 4 25-01-2023 1
57 2 19-01-2023 7
58 1 20-01-2023 6
59 1 20-01-2023 6
60 2 18-01-2023 8
61 1 20-01-2023 6
63 4 25-01-2023 1
64 1 18-01-2023 8
66 2 18-01-2023 8
67 3 20-01-2023 6
68 1 16-01-2023 10
69 3 20-01-2023 6
71 2 25-01-2023 1
73 1 25-01-2023 1
74 2 19-01-2023 7
79 1 16-01-2023 10
80 1 18-01-2023 8
81 1 18-01-2023 8
82 5 25-01-2023 1
83 1 25-01-2023 1
84 1 25-01-2023 1
85 2 20-01-2023 6
86 3 20-01-2023 6
87 3 25-01-2023 1
92 1 17-01-2023 9
93 3 20-01-2023 6
95 3 18-01-2023 8
96 1 19-01-2023 7
97 2 19-01-2023 7
98 1 16-01-2023 10
99 2 17-01-2023 9

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
saggenhaft macoraba weLuvraebae girLdothething theagapecause ariLdthoresen aLLinonevts sanfrias tumtumgroup packedoutsports thesharingspot mcLarencoin camiLaaLemany saLarymanswife irisvandenberghe ivawritesnow saLehaLomari muoiei epinephrines whenyouaLone mamacrame threedotsdigitaL