Lô gan KH - Lô gan Khánh Hoà lâu về, cặp số đài Khánh Hoà lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Khánh Hòa
-->

Thống kê lô gan xổ số Khánh Hòa

Lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
65 21-12-2022 26 30
23 04-01-2023 22 43
72 15-01-2023 19 35
33 18-01-2023 18 24
07 25-01-2023 16 36
43 29-01-2023 15 38
14 29-01-2023 15 47
70 29-01-2023 15 25
97 01-02-2023 14 35
80 01-02-2023 14 26
04 05-02-2023 13 47
63 05-02-2023 13 38
91 08-02-2023 12 29
67 12-02-2023 11 35
05 12-02-2023 11 36
52 12-02-2023 11 27
17 12-02-2023 11 28

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 39 ngày
01 31 ngày
02 33 ngày
03 30 ngày
04 47 ngày
05 36 ngày
06 28 ngày
07 36 ngày
08 40 ngày
09 38 ngày
10 36 ngày
11 29 ngày
12 26 ngày
13 26 ngày
14 47 ngày
15 31 ngày
16 36 ngày
17 28 ngày
18 27 ngày
19 28 ngày
20 23 ngày
21 25 ngày
22 27 ngày
23 43 ngày
24 25 ngày
25 36 ngày
26 25 ngày
27 24 ngày
28 44 ngày
29 32 ngày
30 29 ngày
31 45 ngày
32 26 ngày
33 24 ngày
34 28 ngày
35 27 ngày
36 25 ngày
37 34 ngày
38 34 ngày
39 26 ngày
40 31 ngày
41 32 ngày
42 32 ngày
43 38 ngày
44 37 ngày
45 33 ngày
46 30 ngày
47 27 ngày
48 33 ngày
49 28 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 37 ngày
51 23 ngày
52 27 ngày
53 33 ngày
54 28 ngày
55 37 ngày
56 34 ngày
57 37 ngày
58 50 ngày
59 34 ngày
60 49 ngày
61 30 ngày
62 48 ngày
63 38 ngày
64 40 ngày
65 30 ngày
66 27 ngày
67 35 ngày
68 32 ngày
69 52 ngày
70 25 ngày
71 47 ngày
72 35 ngày
73 31 ngày
74 35 ngày
75 28 ngày
76 30 ngày
77 37 ngày
78 43 ngày
79 28 ngày
80 26 ngày
81 30 ngày
82 26 ngày
83 30 ngày
84 41 ngày
85 25 ngày
86 39 ngày
87 29 ngày
88 25 ngày
89 42 ngày
90 105 ngày
91 29 ngày
92 36 ngày
93 23 ngày
94 29 ngày
95 33 ngày
96 32 ngày
97 35 ngày
98 48 ngày
99 55 ngày

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
07 - 70 29-01-2023 15 15
19 - 91 19-02-2023 9 18
59 - 95 01-03-2023 6 22
47 - 74 01-03-2023 6 21
13 - 31 05-03-2023 5 19
14 - 41 05-03-2023 5 17
37 - 73 08-03-2023 4 15
25 - 52 08-03-2023 4 17

Hai số cuối giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
61 01-12-2019 334
84 16-02-2020 312
93 13-05-2020 294
31 20-05-2020 292
40 10-06-2020 286
88 07-10-2020 252
99 08-11-2020 243
32 15-11-2020 241
00 22-11-2020 239
21 10-01-2021 225

Đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2023-01-04 22
3 2023-01-18 18
5 2023-02-12 11
9 2023-02-26 7
8 2023-03-05 5
7 2023-03-08 4
2 2023-03-12 3
6 2023-03-15 2
0 2023-03-19 1
4 2023-03-22 0

Đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 2022-11-02 40
6 2023-02-05 13
1 2023-02-22 8
5 2023-02-26 7
7 2023-03-01 6
3 2023-03-05 5
8 2023-03-08 4
4 2023-03-12 3
9 2023-03-19 1
2 2023-03-22 0

Thống kê Lô gan Khánh Hòa là tổng hợp các cặp số đài Khánh Hoà lâu ngày chưa về tính đến ngay hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Khánh Hòa
  2. Lô gan MT
  3. Soi cầu MT 
  4. Xổ số Khánh Hoà
saggenhaft macoraba weLuvraebae girLdothething theagapecause ariLdthoresen aLLinonevts sanfrias tumtumgroup packedoutsports thesharingspot mcLarencoin camiLaaLemany saLarymanswife irisvandenberghe ivawritesnow saLehaLomari muoiei epinephrines whenyouaLone mamacrame threedotsdigitaL