XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay - XS 3D PRO

-->

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 21/03/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 237447 2 tỷ
Phụ ĐB 447237 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
259128986740
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
163369952
092859624
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
012177005055
034350271106
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 18/03/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 278163 2 tỷ
Phụ ĐB 163278 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
536411224794
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
231521320
818736758
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
081281923058
749687069259
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 16/03/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 161206 2 tỷ
Phụ ĐB 206161 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
089852971756
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
163183644
177674461
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
569534836983
862644382300
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 14/03/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 883786 2 tỷ
Phụ ĐB 786883 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
004809026887
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
109477109
605313970
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
230303677397
048880766385
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 11/03/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 291024 2 tỷ
Phụ ĐB 024291 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
068327621611
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
502657858
846498789
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
769480931527
578247306116
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 09/03/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 333432 2 tỷ
Phụ ĐB 432333 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
198523784155
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
438115018
027410999
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
497749069470
432272456592
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 07/03/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 587955 2 tỷ
Phụ ĐB 955587 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
571178850872
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
438188982
440154286
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
885664918815
313180568045
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

KQXS Max 3D Pro được Vietlott tiến hành quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. 

Cách chơi Max3D Pro Vietlott:

- Chọn 2 bộ 3 số từ 000 đến 999 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng. 

Cơ cấu giải thưởng XS Max 3D Prro cho cách chơi hai bộ 3 số cơ bản:

Gồm 8 hạng giải với 20 lần quay số mở thưởng mỗi kỳ, giá mỗi vé XS Vietlott dự thưởng trị giá 10.000 vnđ, cụ thể như sau:

- Giải Đặc biệt: Quay số mở thưởng 2 lần chọn ra 2 bộ ba số, trúng được 2 tỷ đồng/ 1 vé.

- Giải Nhất: Quay số mở thưởng 4 lần chọn ra 4 bộ ba số, trúng 2/4 bộ số được 30 triệu đồng/ vé.

- Giải Nhì: Quay số mở thưởng 6 lần chọn ra 6 bộ ba số, trúng 2/6 bộ số được 10 triệu đồng/ vé.

- Giải Ba: Quay số mở thưởng 8 lần chọn ra 8 bộ ba số, trúng 2/8 bộ được 4 triệu đồng/ vé.

- Giải Tư: Trúng 2 bộ số bất kỳ được 1 triệu đồng/ 1 vé.

- Giải Năm: Trúng 1 bộ số của giải đặc biệt được 100.000 vnđ/ vé.

- Giải Sáu: Trúng 1 bộ số của giải nhất, nhì, ba thì được 40.000 vnđ/ vé.

- Giải phụ đặc biệt: trùng 2 bộ số giải đặc biệt nhưng ngược vị trí các con số thì được 400 triệu/ vé.

- Mua nhiều vé giống nhau nếu trúng số thì số tiền sẽ được nhân lên bằng với số lượng vé mua.

- Vé có hai bộ số trúng nhiều giải thưởng XS khác nhau thì tiền thưởng được tính bằng tổng giá trị các giải.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Max 3D Pro Vietlott cho nhiều bộ số

Chơi bao bộ 3 số 3D Pro:

- Chọn 3 số trong các số từ 0 đến 9 rồi hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số theo các số được chọn để tạo thành các bộ ba số đầu dự thưởng.

Cơ cấu chơi bao bộ 3 số Max3D pro Vietlott

Bao lô nhiều bộ 3 số Max3D pro

- Chọn từ 3 đến 20 bộ ba số theo tập hợp các số từ 0 đến 9, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 2 bộ ba số trong các bộ ba số dự thưởng.

Cơ cấu chơi các dạng bao lô bộ 3 số Max3D pro Vietlott

Mỗi vé dự thưởng trị giá 10.000 vnđ và sẽ nhân lên số tiền cần trả nếu như vé có nhiều bộ kết hợp 2 số ba số.

Xem thêm thông tin kết quả của các sản phẩm khác từ Vietlott tại:

- XS Mega 6/45

- XS Power 6/55

- XS Max 3D

saggenhaft macoraba weLuvraebae girLdothething theagapecause ariLdthoresen aLLinonevts sanfrias tumtumgroup packedoutsports thesharingspot mcLarencoin camiLaaLemany saLarymanswife irisvandenberghe ivawritesnow saLehaLomari muoiei epinephrines whenyouaLone mamacrame threedotsdigitaL